Explizit

Lorem ipsum

Explizit is a specialized IT company. Founded in the 1980s, it has continuously grown with a niche approach and specialist offer. Today, a team of 70 people work in five locations across Sweden.

Operations are divided between three business areas: Explizit Solutions, Explizit Environment, and Explizit Public Service.

USP Lorem ipsum dolor sit amet

USP Lorem ipsum dolor sit amet

USP Lorem ipsum dolor sit amet

What they say about us

En framgångsfaktor var att våra handläggare var med redan från början och att de fick gehör för sina synpunkter.

Susanna Sandström
förvaltningschef
UPPSALA ÖVERFÖRMYNDARFÖRVALTNING

Med Wärna Go fick vi en färdig lösning som med smärre justeringar fungerade från dag ett.

Ewa Gouranius
verksamhetschef
Överförmyndarenheten vid Norrköpings kommun

Vi är väldigt nöjda med Interbook Go som boknings- och bidragssystem. Systemets funktioner uppfyller våra behov till högsta grad och visar vägen framåt. Den assistans, support och verksamhetsstöd vi får från Explizit har vi svårt att se likheten till hos övriga aktörer. Kort sagt, vårt samarbete skapar oss trygghet för vår utveckling idag och i morgon.

BRANKO PEMAC
VÄSTERÅS KOMMUN

Vi i Luleå har använt Interbook Go sedan 2018 och känner att vi genom systemet kunnat digitalisera och effektivisera bidrag- och bokningsprocessen på ett tillfredställande sätt. Kundportalen är ett smidigt och snabbt sätt att få hjälp i support- och utvecklingsfrågor och vi är nöjda med vårt val att system för att samordna servicen till civilsamhället i kommunen. Arbetet med att utveckla Interbook Go ytterligare är påbörjat och samarbetet med Explizit fungerar väldigt bra.

PATRICK ZETTERKVIST
LULEÅ KOMMUN